Millekena Bonsmara

Aranos District
Nick van Wyk
+264 81 273 8182

 Ons stoet is ongeveer 140 km vanaf Aranos geleë teenaan die Kgalagadi oorgrenspark in die Kalahari.

Millekena Bonsmara boer sedert 1975 met Bonsmaras en doen stoetteling sedert 2001. Ons selekteer dus sedert 1975 ‘n Kalahari veldaangepaste bees. Uit ons kommersiële kudde fokus ons op diere vanaf die veld geproduseer  en slag AB en B grade osse vanaf die veld teen ‘n gemiddelde ouderdom van 27 maande.

Ons streef na ‘n vrugbare vroegryp (ouderdom eerste kalwing onder 30 maande) vroulike kudde wat op natuurlike weiding , met slegs strategiese lekaaanvulling, elke jaar 48-50% van haarself speen. Verder glo ons in die ideaal van ‘n mediumraam (480-520 kg) volwasse koei met genoeg kapasiteit en vleisdra-vermoë wat in harmonie met die natuur reproduseer vir die grootste moontlike wins per hektaar. Ons fokus verder op die seleksie teen uitgroei kloue in die Kalaharie sand. Ons selekteer al vir 40 jaar vir goeie kloue en diepte van hiel op 12 en 18 maande ouderdom. Jaarliks word die koeikudde ook nagegaan vir uitgroei van kloue.

Uit hierdie fabriek stel ons dan materiaal beskibaar wie se nageslag diedelfde behoort te doen in alle omstandighede. Van ons bulle word ook met sukses in die bergagtige Khomas Hochland gebruik.