Bonsmara Voermeester Evalueringsdag
Published in 
Agriforum
Wednesday, April 2, 2014

Op 2 April 2014 is die eerste Bonsmara evaluerings- en opleidingsdag op die plaas Omantumba van Steicher & Hella Coetzee aangebied. Daar het ‘n sterk behoefte onder kommersiële boere, lewendehawe en stoetvee-agente, voedingsmaatskappye asook banke se agri-takke ontstaan om meer oor die ras te leer as wat by promosiedae te sien is.

Die dag is goedgunstiklik deur Voermeester geborg, en Dawid Krause het tydens sy toespraak dan ook die belangrikheid van veldbultoetsing uitgewys. Dit is nie net vir die teler belangrik om sy diere onder ekstensiew omstandighede na afloop van fase D toetsing te evalueer nie, maar vir die koper beteken dit ontsettend baie gemoedsrus dat die bul wat hy koop, aangehou is onder ekstensiewe toestande en ook onder hierdie toestande voorberei is vir veilings.

Kursusgangers het almal al iewers met die Bonsmara kennis gemaak, en op daardie fondasie is die dag ook aangebied. Die beginsels van prestasietoetsing wat verpligtend is vir die ras, is in ‘n maklike prentjie deur Streicher Coetzee aan kursusgangers uiteengesit. Hierdie uiteensetting het dan sommer ook vir boere uitgewys hoe ‘n boer mb.v. prestasietoetsing sy kontantvloei in ‘n Bonsmara siteem (suiwer of kruisings) beter kan bestuur en beplan.

David Cock van Bonsmara SA was die fasiliteerder vir die teoretiese lesings sowel as die prakties. Hy het die Bonsmara katalogus, wat altyd na ’n magdom syfers lyk, op ‘n maklik manier uiteengesit en verstaanbaar gemaak. Daarna het die lesing gevolg waarvoor almal gewag het: Dit het gehandel oor keuringsprosedures – waar word begin en hoe gaan ‘n mens te werk? Met fotos van afkeurbare eienskappe is almal ingelig en gemotiveerd krale toe om met die praktiese keuring te begin. Kursusgangers het onder die leiding van senior keurders in kleiner groepe gewerk. So het individue almal kanse gekry om vrae te vra, onduidelikhede te bespreek, en met selfvertroue van die groep se ondersteuning, elkeen aktief keur, en nie net op die paviljoen sit en luister nie.

Nadat alle kursusgangers genoeg beeste gesien het, is die verpligte vraestel onder groot protes, maar uiters suksesvol beantwoord. Bywoningsertifikate is uitgedeel, en vir baie kursusgangers het dit beteken dat hy nou sy kennis en ondervinding met trots teen ‘n kantoormuur kan vertoon. Daar was genoeg lesingmateriaal en hope ondervinding om huis toe te vat.

Opvallend was die baie “nuwe” gesigte in die Bonsmarakringe, en alle Bonsmaratelers teenwoordig het dit geniet om hierdie nuwe kennisse op te lei en te verwelkom.

Baie geluk aan al die kursusgangers! Baie dankie vir die senior keurders wat leiding geneem het en daardie al hulle kennis moes inspan om die “honger” kursusgangers na satisfakise op te lei. Almal wat hierdie jaar belang stel om ‘n praktiese keuring in sy omgewing by te woon, kan gerus die Bonsmara genootskap se webtuiste besoek en die keuringsprogram deurkyk.

Recent News

Bonsmara Namibia Fees Dinee
Published in Agriforum
Monday, 14 November 2016

This year the Bonsmara Cattle Breeders Association is 40 years old. This article published in the Agriforum looks at our past and the present of the Associaton. To keep updated with the future, check our website regularly!

Gobabis Farmer's day
Thursday, 18 August 2016

The guestspeakers from left to right: Fouchè Brand (Capricorn Asset Management) talked about the impact the economy has on the Namibian Farmer, Phillip Oosthuizen (Sernick Bonsmaras) spoke about the precision that goes into rounding off feedlot cattle. Dr Joggie Briedenhann (Hartebeestloop) spoke about weaner weight and how it influences your returns.

 

Published in Agriforum
Thursday, 11 August 2016

Die pas afgelope jaarlikse Bonsmara raspromosie dag is met groot sukses deur die Bonsmara Telers Genootskap van Namibië op 11 Augustus 2016 by die Agra ring in die hoofstad aangebied.